Psychologen Thujapark Logo

Menu

Els Misset-Overmars GZ-Psycholoog

Voor kind en gezin

Els Misset-Overmars

Gezondheidszorgpsycholoog BIG / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Orthopedagoog Generalist NVO / Mindfulnesstrainer VVM

VACATURE: Wij zoeken een ZZP-er: Klinisch psycholoog / Gz psycholoog / Kinder en jeugd psycholoog en tevens een Opvoedkundig specialist (HBO/WO) ter versterking van ons multi-disciplinair team Jeugd.

Ik ben een ervaren (regie)behandelaar in de Basis en Specialistische kinder- en Jeugd GGZ en opgeleid om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen als ze er op een andere manier niet uitkomen. Ouders en kinderen kunnen bij mij terecht voor enkelvoudige klachten, maar ook bij complexe (gezins-)problematiek. Centraal in mijn werkstijl staat de ontmoeting met de cliënt en het aansluiten bij de hulpvraag. Naast psychodiagnostiek en behandeling heb ik mij verder gespecialiseerd in de mindfulness, zowel op het gebied van training en behandeling, bij kinderen, ouders en volwassenen. Ik heb zeer ruime eigen ervaring op dit gebied en verschillende opleidingen hiertoe gevolgd in Nederland en België (oa. Mindfulness Based Cognitive Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, Professionele vorming van Edel Maex).
Indien nodig kan er behandeling plaats vinden vanuit het multi-disciplinaire team, waarbij ik o.a. samenwerk met onderstaande behandelaren en met de praktijk van Bert Vendrik.
Naast mijn werk als behandelaar ben ik voorzitter van de Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen en neem ik vanuit die functie deel aan de beleidsontwikkeling jeugd GGZ, in samenspraak met de Samenwerkende Jeugd (VJ GGZ, Karakter, Pro Persona, Entrea, Iriszorg) en de regio-gemeente Nijmegen.
Bereikbaarheid: 024-6770689 / eovermars@solcon.nl / bij crisis of voor collegiaal overleg: 06-46270499

Multidisciplinaire behandeling

en samenwerking

Multidisciplinaire behandeling samenwerkend op het Thujapark met de volgende zelfstandig gevestigde behandelaren:

-Guy Couturier, klinisch psycholoog BIG. Guy heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kinderen tussen 0-8 jr en ouders ( http://www.daimh.nl/infant-mental-health/). Hij is geregistreerd Infant Mental Health specialist DAIMH en kinder- en jeugdpsychotherapeut specialist VKJP. Hij biedt diagnostiek bij zeer jonge kinderen, verschillende vormen van (ontwikkelingsgerichte) behandeling en ondersteuning van baby, peuter, kleuter en ouders. Samenwerking met o.a. kinderfysiotherapeut, logopedist, video-interactiebegeleider, FloorPlay-coache ( http://www.rino.nl/floorplay). Daarnaast verzorgt hij veel post-academisch onderwijs over vroege psychopathologie, diagnostiek en behandeling van baby’s, peuters en kleuters ( http://www.rino.nl/docent/dhr-drs-glg-couturier-guy). Bereikbaarheid: 06-21808907 / guy.couturier@net.hcc.nl

-Steven Wijdeveld, Gezinsmaatschappelijk werker, Video home trainer, SKJ. Als gezinscoach probeer ik op een zo gelijkwaardig mogelijke manier in te voegen in het gezin, met respect voor de autonomie van de cliënten. Vanuit een onafhankelijke positie en mijn ervaring kan ik meedenken over de situatie waarin de problemen zijn ontstaan en kan ik gezinnen helpen te onderzoeken wat goed gaat en wat er veranderd moet worden. Ik ga uit van de positieve krachten in het gezin en werk vanuit een oplossingsgerichte benadering. Bereikbaarheid: 06-17998577 / info@uwgezinscoach.nl

-Bep Poos, Onderwijskundig specialist, SKJ aangemeld. Uit onze ervaring blijkt dat gedrag en leerproblemen veel met elkaar te maken hebben of elkaar versterken. Door uit te sluiten of er geen sprake is van een leerprobleem en afstemming met school en ouders komen we tot een goede diagnose en behandelplan.Het behandelaanbod bestaat uit diagnostiek en/of behandeling dyslexie, dyscalculie, leerstoornissen, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid,sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining. Bereikbaarheid: 024-6450904/info@leersaam-wijchen.nl

-Herman Prüst, Psychomotorisch therapeut NVPMT, oplossingsgericht therapeut, SKJ aangemeld. Vanuit het probleem waar een cliënt of het gezin mee komt, praten we over wat een meer wenselijke situatie is. Vanuit wat de cliënt aan sterke kanten “meebrengt” werken we verder. Dat kan zijn door te praten: Oplossingsgerichte therapie. Dat kan ook zijn door actief iets te oefenen en te ervaren: psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie gebeurt met behulp van activiteiten zoals sport, spel of oefeningen. Bereikbaarheid: 06-40357535/info@re-sourcetenc.nl Website: http://www.re-sourcetenc.nl/

Overige samenwerkingen: