Psychologen Thujapark Logo

Menu

Els Misset-Overmars GZ-Psycholoog

Voor kind, jongere en gezin

Els Misset-Overmars

Gezondheidszorgpsycholoog BIG / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Orthopedagoog Generalist BIG / Mindfulnesstrainer VVM

Ik ben een ervaren (regie)behandelaar in de Basis en Specialistische kinder- en Jeugd GGZ en opgeleid om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen als ze er op een andere manier niet uitkomen. Ouders en kinderen kunnen bij mij terecht voor enkelvoudige klachten, maar ook bij complexe (gezins-)problematiek. Centraal in mijn werkstijl staat de ontmoeting met de cliënt en het aansluiten bij de hulpvraag. Naast psychodiagnostiek en behandeling heb ik mij verder gespecialiseerd in de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness, zowel op het gebied van training en behandeling, bij kinderen, jongeren, ouders en volwassenen. Ik heb zeer ruime eigen ervaring op het gebied van mindfulness en verschillende opleidingen hiertoe gevolgd in Nederland en België (oa. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT en MBSR) en Professionele vorming door Edel Maex, psychiater in Antwerpen).

MULTI-DISCIPLINAIR TEAM
Indien nodig kan er behandeling plaats vinden vanuit het multi-disciplinaire team op het Thujapark. Dit bestaat uit verschillende behandelaren die als ZZP-er met een eigen praktijk bij ons team zijn aangesloten, waaronder een systeemtherapeut, een ambulant gezinsbegeleider, een orthopedagoog en 2 PMT-ers. Tevens neemt hier een consulterend kinder- en jeugdpsychiater van Karakter aan deel.

Samen met Marieke Keijzer en Bert Vendrik ben ik actief op het terrein van de ontwikkeling van de jeugd GGZ in de gemeente Beuningen en regio Nijmegen. Als lid en oud-voorzitter van de coöperatie Vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen (VJ GGZ) neem ik deel aan het overleg Samenwerkende jeugd (VJ GGZ, Karakter, Pro Persona, Entrea, Iriszorg, Pluryn), en ontwikkelen we in samenspraak met de gemeente initiatieven op het gebied van netwerk samenwerking. Ik leg hierbij het accent op twee gebieden:

  • Kwalitatieve en kleinschalige zorg door een vaste behandelaar, uitgaande van de kwaliteiten en de eigen hulpvraag van het kind, de jongere, de ouders of het gezin.
  • Lokale beschikbaarheid van (hoog)specialistische jeugdzorg en jeugd GGZ, vormgegeven vanuit 1 behandelplan.

Els Misset-Overmars, Gz psycholoog KvK 67738907
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 99050241525
Orthopedagoog generalist BIG 29050241531
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 00092514
Mindfulnesstrainer VVM 100472
Bereikbaarheid: 024-6770689 / spreekuur ma en do 12-13 uur / eovermars@solcon.nl
Bij crisis, collegiaal overleg (of app contact onder kantoortijd): 06-46270499

Multidisciplinair team

Behandeling vanuit 1 plan

Het multidisciplinair team bestaat uit de volgende zelfstandig gevestigde behandelaren:

  • Marieke Keijzer , Gz psycholoog kind en jeugd, zie aparte pagina op deze website. Bereikbaarheid: 06-29095682 / info@mariekekeijzer.nl
  • Bert Vendrik, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en Gz psycholoog, zie aparte pagina op deze website. Bereikbaarheid: 06-38932113 / bertvendrik@gmail.com
  • Stephan Kraai, consulterend kinder- en jeugdpsychiater van Karakter
  • Herman Prüst, Psychomotorisch therapeut NVPMT, oplossingsgericht therapeut, SKJ geregistreerd, lid VJGGZ. Praktijk: Re-source. Bereikbaarheid: 06-40357535 / info@re-sourcetenc.nl Website: http://www.re-sourcetenc.nl/
  • Mickey van de Vorle, Psychomotorisch therapeut, geregistreerd vaktherapeut. Praktijk : Mick PMT Bereikbaarheid: 06-14854302 / mickeyvdvorle@gmail.com
  • Diana Guldenaar, ambulant gezinsbegeleider, SKJ geregistreerd. Praktijk: Rosemarijn gezinsbegeleiding. Bereikbaarheid: 06-23305145 / info@rosemarijngb.nl, website: www.rosemarijngb.nl
  • Inge Heutink, Orthopedagoog en Gz psycholoog. Praktijk: Xiejetalent. Bereikbaarheid: 06-27564749 / xiejetalent@gmail.com, website: www.xiejetalent.nl