Psychologen Thujapark Logo

Menu

Kind, Jongere en Gezin (0 tot 18 jaar)

Psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen

Klachten

van baby's, kinderen, jongeren of ouders

 • Gedragsproblemen zoals heel druk, impulsief of agressief gedrag, driftbuien, liegen
 • Emotionele problemen zoals angsten, stemmingsproblemen of omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 • Zorgen van ouders rondom de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters en de ouder-kind interactie
 • Schoolproblemen zoals faalangst, slechte leerprestaties, concentratieproblemen of hoogbegaafdheid
 • Sociale problemen, zoals erg verlegen zijn, geen vriendjes hebben, gepest worden
 • Opvoedingsproblemen zoals slecht luisteren, ruzie, te veel gezinsstress of te weinig gezelligheid
 • Ontwikkelingsproblemen zoals sociaal onhandig gedrag , problemen in het contact en hechting
 • Slaap- en eetproblemen, overmatig huilen, tics, onzindelijkheid
 • Lichamelijke klachten met soms mede een psychische oorzaak, zoals hoofdpijn of buikpijn
 • Gezinsproblemen zoals veel stress, ruzies, echtscheiding, adoptie, relatieproblemen
 • Problemen van kinderen met ouders die psychische problemen ervaren
 • Problemen in de puberteit zoals verzet en zich losmaken

Hulpaanbod

Psychologisch onderzoek en Behandeling

Algemeen: In ons werk streven we naar een deskundige, zorgvuldige en vriendelijke stijl waarbij de ontmoeting met de cliënt centraal staat.

In het intakegesprek wordt in overleg besloten of psychologisch onderzoek nodig is en wat er wordt onderzocht. Mogelijkheden zijn:

 • gesprek, observatie, spel
 • onderzoek van persoonlijke eigenschappen en beleving d.m.v. vragenlijsten en testen
 • intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek
 • gesprek met ouders over de ontwikkeling, gezinsachtergronden e.d.
 • informatie opvragen bij derden, zoals school, indien cliënt toestemming geeft.
 • consultatie kinder- en jeugdpsychiater

De onderzoeksresultaten en het advies voor verdere behandeling worden besproken in het adviesgesprek.

De behandeling stemmen we af op de klachten, diagnose en de met u afgesproken behandeldoelen. Mogelijkheden zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • EMDR
 • Speltherapie / Kindertherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbehandeling of systeemtherapie
 • Psychomotorische therapie individueel of met het gezin (PMT of PMST)
 • Mindfulnesstraining voor kinderen, jongeren en ouders
 • Emotieregulatie training
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Psycho educatie over oa ASS en ADHD

Indien geïndiceerd kan de behandeling plaats vinden in een multi-disciplinair kader, waarbij 1 of meer zelfstandig gevestigde behandelaren uit het multidisciplinair team betrokken worden.

Alle drie de praktijken, de praktijk van Els Misset-Overmars, de praktijk van Marieke Keijzer en de praktijk van Bert Vendrik zijn aangesloten bij de Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen e.o. Deze coöperatie heeft een aantal afspraken in een Kwaliteitsstatuut vastgelegd. Kwaliteitsstatuut VJGGZ